Kodeks pracy reguluje pracę zdalną. Ekspert omawia zagrożenia i środki ostrożności.

Zdaniem Sebastiana Kryczki, prawnika i specjalisty prawa pracy, pracodawca nie może zezwolić na pracę zdalną w każdej sytuacji; dotyczy to głównie prac, które są wyjątkowo niebezpieczne. 7 kwietnia wejdą w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej.

W rozmowie z PAP ekspert przypomniał, że Kodeks pracy przewiduje listę zadań, których nie można wykonywać zdalnie, głównie dlatego, że są wyjątkowo niebezpieczne.

Dodatkowo, jeśli uniemożliwiają to ograniczenia techniczne i fizyczne, pracodawca nie może wyrazić zgody na podjęcie pracy zdalnej. Ocena w powyższym zakresie leży po stronie pracownika, ale może być sprawdzona przez pracodawcę w ramach kontroli pracy zdalnej w miejscu jej wykonywania – powiedział.

Zarządzanie pracą zdalną

Adwokat ostrzega klientów, że PIP może również przeglądać pracę zdalną. „Oczywiście trudno oczekiwać, że inspektorzy będą odwiedzać domy pracowników zdalnych w każdym przypadku, ale takiej wizyty nie można wykluczyć w przypadku poważnego lub śmiertelnego wypadku z udziałem pracownika zdalnego” – dodał urzędnik.

Zdaniem Kryczki kontrole będą odbywały się typowo u pracodawców i obejmą kwestie proceduralne związane z wdrażaniem pracy zdalnej, ocenę ryzyka zawodowego pracowników zdalnych, a także kwestie związane z tworzeniem informacji dla pracowników o bezpiecznym wykonywaniu pracy. Kontrole mogą również koncentrować się na ograniczeniach nałożonych na poszczególne formy pracy zdalnej.

Kontrola może ujawnić kilka nieprawidłowości. Kilka przykładów nieprawidłowości to sposób organizacji miejsca pracy pracownika zdalnego, niewypłacanie przez pracodawców świadczeń związanych z pracą zdalną oraz naruszenie stosownych wymogów proceduralnych. Zdaniem Kryczki nieprawidłowości mogą dotyczyć także utrudnień wypadkowych w przypadkach, gdy firma uznała, że wypadki pracowników powinny pozostać prywatną sprawą.

Praca zdalna a kodeks pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy, która wejdzie w życie 7 kwietnia, pozwala na pełną i hybrydową pracę zdalną, w zależności od wymagań konkretnego pracownika i pracodawcy, a także możliwość polecenia pracownikowi pracy zdalnej w określonych okolicznościach. Obejmuje to czas trwania sytuacji kryzysowych w miejscu pracy związanych z chorobą, pożarem lub powodzią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *