Praca zdalna IT jest mniej powszechna. Chociaż ofert jest mniej, to przynajmniej stawki rosną.

No Fluff Jobs, serwis publikujący ogłoszenia o pracę dla sektora IT, udostępnił nam dzisiaj swój pierwszy w tym roku raport rentowności za pierwszy kwartał 2023 roku. Oprócz informacji o płacach pokazał też intrygujący trend: spadek ofert pracy z możliwością pracy zdalnej.

W rzeczywistości od dawna oczekiwano stałego wzrostu zysków sektora IT, ale trend w kierunku ofert pracy biurowej jest niewątpliwie zaskakujący. Szczególnie w tym sektorze i przy takim poziomie rywalizacji firmy z USA czy Europy Zachodniej również poszukują nowych pracowników wśród polskich informatyków.

Praca zdalna jest cechą ofert pracy IT

Zacznijmy od pracy zdalnej, zanim wrócimy do raportu No Fluff Jobs. Na przykład w tym samym okresie w 2022 r. napłynęło 70,7% ofert pracy dla specjalistów IT z możliwością pracy zdalnej; do końca 2022 roku liczba ta spadła do 64,3%; a pod koniec pierwszego kwartału 2023 r. spadł jedynie do 61,3%.

Na szczęście nie oznacza to całkowitego powrotu do biur w najbliższym czasie, ponieważ tryb hybrydowy znacznie się rozwinął w odpowiedzi. Tylko 5,3% ofert pracy miało takie możliwości w I kwartale 2022 r.; do końca I kwartału 2023 roku liczba ta wzrosła do 14,3%. I odwrotnie, oferty pracy za biurkiem wzrosły z 23,9% do 24,3%

Tomasz Bujok, prezes firmy:

Za granicą już widać, że tendencja do zatrudnienia stacjonarnego lub hybrydowego wypiera pracę zdalną. Firmy, które zdecydują się działać zdalnie w czasie epidemii, zaczynają teraz wdrażać strategię „powrotu do biura”, w tym z udziałem kluczowych graczy, takich jak Twitter, Snap, Disney czy Apple. Tendencja „dane z nowym olejem” jest nadal powszechna, o czym świadczy fakt, że kategorie związane z danymi odnotowały największy wzrost liczby ogłoszeń w okresach zwolnień i tzw. „zamrożenia zatrudnienia”.

Można to wyrazić w procentach ofert, których ilość spadła o 5,3 punktu procentowego w kategorii Frontend io 4,2 punktu procentowego w kategorii Backend, przy wzroście o 2,4 punktu procentowego w kategoriach Big Data i Business Analyst.

Obserwujemy również stopniową stabilizację; liczba ofert dla programistów nie rośnie już tak szybko, jak w czasie pandemii, ale nie zmienia to faktu, że nadal istnieje duża luka kadrowa. Ponadto portal No Fluff Jobs nadal charakteryzuje się największą koncentracją ofert dla osób zajmujących się kodowaniem.

Wynagrodzenia podane w ofertach pracy dla informatyków

Co z odszkodowaniem? Jednak uogólniając i uśredniając stawki ze wszystkich ofert, można oszacować, że informatycy zarobią w I kwartale 2022 roku między 15 a 21 tys. zł. W tym roku wartość ta wahała się od 16,8 do 23,6 zł netto + VAT.

Są to kontrakty B2B, a w przypadku umów o pracę rozpiętość wzrosła z 11 do 17 tys. do 12 do 17 000 zł brutto przychodu.

Spójrzmy na aktualne mediany (dolną i górną) wynagrodzeń za pracę zdalną w wymienionych wcześniej kategoriach:Dodaj komentarz