Stosowanie pracy zdalnej i praw L4

W Polsce rośnie trend pracy zdalnej, a osoby z różnych branż wybierają tę elastyczność, gdy tylko jest to możliwe.

Pracownicy zdalni mają te same prawa i obowiązki, co pracownicy fizycznie obecni w siedzibie firmy lub pracujący poza jej siedzibą. Te prawa i obowiązki dotyczą również zwolnienia lekarskiego L4.

W ramach ubezpieczenia chorobowego osoba niezdolna do pracy ze względu na stan zdrowia lub sprawująca opiekę nad członkiem rodziny może uzyskać od lekarza zwolnienie lekarskie L4. Prawo to przysługuje każdemu ubezpieczonemu pracownikowi, jeżeli w roku kalendarzowym nie wykorzystał przysługujących mu dni L4.

Charakter pracy, obowiązki, stanowisko lub miejsce pracy nie wpływają na prawa i obowiązki związane z poziomem L4. Dlatego te prawa (i obowiązki) mają zastosowanie w równym stopniu do osób pracujących na terenie firmy, w terenie lub zdalnie z domu.

Praca zdalna nie zmienia sposobu traktowania zwolnień lekarskich, zapewniając każdemu choremu pracownikowi prawo do rekonwalescencji bez obciążania się. Ważne jest jednak, aby urlop chorobowy wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem, powstrzymując się od dodatkowych zajęć, w tym pracy.

Jestem na L4 i czuję się lepiej – Czy mogę pracować zdalnie?

Kiedy lekarz zapisuje zwolnienie lekarskie, oznacza to tymczasową niezdolność do pracy ze względów zdrowotnych lub opiekuńczych. Chociaż dana osoba może odczuć poprawę, niedopuszczalne jest podejmowanie pracy zarobkowej podczas zwolnienia lekarskiego. Dlatego praca zdalna w L4 jest niedozwolona, nawet jeśli zadania zostaną uznane za wykonalne.

A co z dodatkowymi zarobkami w okresie L4? Podejmowanie innej pracy zarobkowej w czasie zwolnienia lekarskiego narusza zasady L4. W przypadku stwierdzenia pracy zdalnej lub w innym miejscu w okresie L4 pracodawca zastrzega sobie prawo do zwolnienia pracownika z postępowaniem dyscyplinarnym, co może skutkować utratą zasiłku chorobowego.

Czy mogę zostać zwolniony za odmowę pracy zdalnej w trakcie L4?

Pracownicy przebywający na zwolnieniu chorobowym są prawnie chronieni przed zwolnieniem, z wyjątkiem szczególnych przypadków, takich jak zwolnienie dyscyplinarne lub długotrwałe zwolnienie lekarskie. Praca w okresie L4 jest zabroniona. Pracodawcy nie mogą więc w tym okresie żądać pracy zdalnej.

Pracownicy mają prawo odmówić pracy zdalnej w okresie L4 bez obawy o zwolnienie. Ponadto zachowują prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeśli tak zdecydują.

Pracodawcy zmuszający osobę na poziomie L4 do pracy, nawet zdalnej, naruszają prawa pracownicze i przepisy BHP, co może skutkować poważnymi karami finansowymi i odpowiedzialnością prawną za swoje działania, w tym wynikające z nich wypadki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *