Zamiast pięciu dni większość pracowników mogłaby wykonać tę samą ilość pracy w cztery.

Ponad 75% amerykańskich pracowników uważa, że byliby w stanie wykonać tę samą pracę w cztery dni, a nie w pięć. Pracownicy opowiadają się za 4-dniowym tygodniem pracy.

Młodsze pokolenia, zwłaszcza pokolenie Z i milenialsi, stają się coraz bardziej reprezentowane na rynku pracy. W rezultacie zmieniają się oczekiwania pracowników w miejscu pracy. Jednym z nich jest rosnące pragnienie czterodniowego tygodnia pracy.
Ponad 75% amerykańskich pracowników uważa, że mogliby zakończyć swoje obecne zadania w czterodniowym tygodniu pracy i nie muszą pracować pięć dni w tygodniu. Takie są wnioski z najnowszego raportu Fiverr.
Grupa stanowiąca około 35% dzisiejszej siły roboczej, milenialsi, najbardziej opowiadała się za czterodniowym tygodniem pracy. Aż 87% uczestników badań tego pokolenia stwierdziło, że chciałoby to zrobić.
W sierpniu tego roku niezależna witryna internetowa Fiverr przeprowadziła ankietę wśród ponad 1000 pracowników na całym świecie, aby zidentyfikować zmiany i różnice pokoleniowe w praktykach pracy.

 

Pracownicy chcą być oceniani na podstawie wyników.

Młodsze pokolenia pracowników wolą kontakty osobiste niż zatrudnienie na odległość, pomimo ich dążenia do większej swobody harmonogramu.
Niemniej jednak ideały te nie zawsze znajdują odzwierciedlenie we współczesnych trendach w pracy. Według Workplace Index firmy konsultingowej EY, amerykańskie korporacje dopiero niedawno zaczęły stosować czterodniowy tydzień pracy, pomimo jego rosnącej popularności w innych krajach.
Starszy dyrektor ds. badań rynku i analiz konsumenckich w Fiverr Michael Miller Levi stwierdził: „Istnieje rozbieżność między tym, co mówią pracownicy, a tym, co robią pracodawcy”.
Przeciętny amerykański pracownik podaje około czterech dni pracy od 9 do 17 w tygodniu, czyli 31 godzin produktywności. Liczba ta jest znacznie niższa wśród pracowników pokolenia Z i wynosi 29 godzin tygodniowo.
Zdaniem Millera Levi’a problemem nie są leniwi pracownicy, ale raczej zmieniające się ideały miejsca pracy. Pracownicy stają się coraz bardziej wymagający, aby oceniać ich produktywność i wyniki biznesowe, a nie liczbę godzin przepracowanych w tygodniu lub czas spędzony w biurze.

 

Pięciodniowy tydzień pracy jest głęboko zakorzeniony w naszej psychice.

Pracownicy wyrastają z pięciodniowego tygodnia pracy, mimo że jest on nadal zakorzeniony w naszej kulturowej koncepcji bycia pracownikiem. Z nowego badania Monster wynika, że co trzeci pracownik zrezygnowałby ze swojego obecnego stanowiska, aby pracować czterodniowy tydzień pracy. Co więcej, 10% respondentów stwierdziło, że zaakceptowałoby nawet obniżkę wynagrodzenia w zamian za tego rodzaju warunki pracy.
Jeśli chodzi o elastyczność zatrudnienia, istnieją dowody na porównywalną ocenę. Ponad 50% amerykańskich pracowników twierdzi, że są najbardziej produktywni poza tradycyjnym dniem pracy od 9 do 17. Według niedawnego badania Flexjobs 21% pracowników stwierdziło, że „sztywne godziny pracy” były głównym powodem, dla którego chcieli rzucić pracę.
Według Millera Leviego istnieją zauważalne różnice w reakcjach między pokoleniami. Pracownicy pokolenia Z najbardziej cenią elastyczność harmonogramu; ponad jedna trzecia z nich twierdzi, że największą kreatywność i inspirację ma wczesnym rankiem lub późną nocą.
Na decyzję ludzi między zatrudnieniem zdalnym a zatrudnieniem na miejscu wpływa również ich potrzeba elastyczności. Na pytanie, dlaczego ich obecne warunki pracy nie odpowiadają ich idealnym preferencjom, zdecydowana większość respondentów (76%) stwierdziła, że dzieje się tak dlatego, że muszą spędzać w biurze więcej czasu, niż by chcieli.