Nowe przepisy będą miały wpływ na pracowników. Nowe informacje zostaną wykorzystane przez rząd.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zabiega o zmianę prawa regulującego nowy formularz świadectwa pracy. Resort chce wprowadzić obowiązek podawania w dokumencie liczby dni wykorzystanych na pracę zdalną. Dodatkowo w dokumentacji znajdą się informacje o nowych urlopach, do których pracownicy są uprawnieni.

Nowo wprowadzone zmiany w Kodeksie pracy muszą być uwzględnione przy tworzeniu nowych świadectw pracy. Omawiamy dodatkowe urlopy (ze względów medycznych i z powodu nieuniknionych okoliczności) oraz zasady sporadycznej pracy zdalnej. Ponieważ kolejny pracodawca musi wiedzieć, ile dni urlopu może wykorzystać pracownik, należy zaktualizować wzór świadectwa pracy. To samo dotyczy dni spędzonych na pracy z domu.

Co zmieniło się od kwietnia 2023 r. w Kodeksie pracy?

W życie wejdą nowe przepisy Kodeksu pracy, które przyznają pracownikom prawo do 24 dni sporadycznej pracy zdalnej w ciągu roku kalendarzowego rozpoczynającego się 7 kwietnia 2023 roku. Dodatkowo dodano dwa nowe urlopy: dwa dni wolne od pracy (czyli 16 godzin) z powodu siły wyższej z możliwością otrzymania połowy wynagrodzenia oraz pięć dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dąży do aktualizacji stosowanych obecnie wzorów świadectw pracy przede wszystkim w wyniku ww. modyfikacji. Wkrótce zostaną dodane kolejne części.

Kiedy zostanie zaktualizowany nowy wzór świadectwa pracy?

To, że ministerstwo proponuje wprowadzenie dodatkowych pozycji związanych z wymiarem dodatkowych dni wolnych wykorzystanych przez pracownika w roku, w którym zakończył pracę w danej firmie, potwierdziło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wzór pokaże również, ile dni spędziłeś pracując z domu. Siedem dni po wydaniu rozporządzenia zacznie obowiązywać nowy wzór świadectwa pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *