Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na sporadyczną pracę zdalną? PIP szczegółowo opisuje nowe zasady.

Wraz z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu pracy 7 kwietnia dorywcza praca zdalna stała się legalna. Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na sporadyczną pracę zdalną? Czy liczba dni, w których dana osoba może okazjonalnie pracować zdalnie, zależy od jej godzin pracy lub aktualnego pracodawcy? Państwowa Inspekcja Pracy wydaje instrukcje, jak wdrożyć nowe przepisy.

Czy prośba pracownika o sporadyczną pracę zdalną jest czymś, co firma musi spełnić?

Wniosek pracownika o sporadyczną pracę zdalną nie musi być uwzględniony przez pracodawcę. Przepisy nie zawierają w tym przypadku wiążącej rekomendacji; pracodawca jest jedyną stroną uprawnioną do dokonania takiego wyboru.

Jaki poziom okazjonalnej pracy zdalnej jest dozwolony dla pracownika w 2023 r. w związku z tym, że zacznie ona obowiązywać w tym roku 7 kwietnia? zostanie proporcjonalnie zmniejszona?

Na długość takiej pracy zdalnej w bieżącym roku nie ma wpływu fakt, że przepisy o pracy zdalnej weszły w życie w 2023 roku. Prawo do żądania od pracodawcy okazjonalnej pracy zdalnej na okres 24 dni będzie przysługiwało pracownikom w 2023 roku jako wynik.

Czy czas pracy wpływa na długość okazjonalnej pracy zdalnej?
Zakres sporadycznej pracy zdalnej jest niezależny od wymiaru czasu pracy pracownika (praca w pełnym wymiarze czasu pracy) oraz liczby godzin wynikającej z rozkładu czasu pracy w dniu, w którym pracownik wykonuje tę pracę.

Czy wydłużenie okna na sporadyczną pracę zdalną jest zgodne z wewnętrznymi regułami biznesowymi?
W roku kalendarzowym nie ma więcej niż 24 dni, w których wykonywana jest praca zdalna. W rezultacie ustawa określa pełny zakres tego roszczenia. Wydłużenie okresu sporadycznej pracy zdalnej w ustawie korporacyjnej jest niedopuszczalne. Dodatkowo niektóre zasady regulujące zasady pracy zdalnej, jak np. obowiązek pokrycia przez pracodawcę kosztów związanych z pracą zdalną, nie mają zastosowania do sporadycznej pracy zdalnej.

Czy maksymalna liczba dni na sporadyczną pracę zdalną zmienia się u pracodawcy w ciągu roku?

Pracownik może złożyć wniosek o maksymalnie 24 dni sporadycznej pracy zdalnej w każdym roku. Oznacza to, że na maksymalną liczbę dni sporadycznej pracy zdalnej nie ma wpływu zmiana pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego. Na przykład pracownik, który wykonał 10 dni sporadycznej pracy zdalnej u swojego poprzedniego pracodawcy, może wykonać do 14 dni sporadycznej pracy zdalnej u swojego nowego pracodawcy w tym samym roku podatkowym. Zaświadczenie o zatrudnieniu powinno zawierać szczegółowe informacje o liczbie dni spędzonych na wykonywaniu takiej pracy w roku, w którym ustał stosunek pracy. Dzięki temu kolejny pracodawca, który zatrudni pracownika w tym samym roku kalendarzowym, będzie mógł oszacować, ile jeszcze możliwości sporadycznej pracy zdalnej jest jeszcze dostępnych.

Jak obsłużyć pracę zdalną, która jest świadczona dłużej niż 24 dni w roku. Jakie kary może nałożyć inspektor pracy?

Dodatkowa praca zdalna powinna być traktowana jako praca zdalna wykonywana na warunkach określonych w art. 67 i nast. Kodeksu pracy, ze wszystkimi skutkami z tym związanymi, takimi jak np. obowiązek zapewnienia pracownikowi niezbędnych materiałów i narzędzi oraz poniesienia określonych kosztów związanych z pracą zdalną wynikający z art. 67 Kodeksu pracy. Inspektor pracy będzie czuwał nad przestrzeganiem przez pracodawców zasad określających liczbę dni, w jakie okazjonalnie mogą zatrudniać pracowników zdalnych. Jeśli tego nie zrobią, ma on prawo do podjęcia niezbędnych działań prawnych, takich jak złożenie formalnego wniosku w oświadczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *