lewe menu START | ZACZNIJ ZARABIAĆ
praca dodatkowa
Profesjonalny serwis zarobkowy: agregator prostych zleceń w internecie.

Regulamin www.pracawkraju.com1. W niniejszym regulaminie pod terminem "Serwis" rozumiany jest serwis "http://pracawkraju.com", pod terminem "Użytkownik" rozumiana jest osoba fizyczna bądź prawna, która zdecydowała się na skorzystanie lub korzysta z treningu serwisu "http://pracawkraju.com".
2. Pakiet treningu przeznaczony jest dla osób potrzebujących dodatkowego zarobku, a zarazem nie posiadających jakiejkolwiek specjalnej wiedzy informatycznej. Jest on łatwy do zrozumienia i opanowania. W celu sprawdzenia początkowych umiejętności zaleca się wykonanie bezpłatnego testu przydatności zawodowej, oceniającego stopień gotowości Użytkownika do podjęcia wykonania zleceń.
3. Głównym celem treningu jest pomóc Użytkownikowi w osiągnięciu stałego dochodu dodatkowego poprzez wykonywanie zleceń na nieskomplikowane prace internetowe. Trening nie zawiera zbędnych, niepotrzebnych informacji, reklam. Wszystkie materiały treningu opracowane są dla szerokiego grona zwykłych użytkowników internetu nie posiadających jakiegokolwiek specjalnego przygotowania.
4. Trening pomaga Użytkownikowi w uzyskaniu dochodu z wykonywania zleceń w różnych dziedzinach pracy internetowej. Unikalność sprzedawanego przez Serwis treningu polega na tym, że Serwis udostępnia specjalnie opracowany pakiet treningowy, który Użytkownik może łatwo ściągnąć na swój komputer i dalej korzystać z tego treningu całkowicie samodzielnie, opanowując zawarte w nim materiały.
5. Prawa autorskie Serwisu są w pełni zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, dystrybucji i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób grafik, skryptów i oprogramowania. Ponadto zabrania się używania nazwy "http://pracawkraju.com" w celach marketingowych, handlowych lub innych, które odbiegają od założeń administracyjnych. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika komputera i dostępu do Internetu. Dla poprawnego funkcjonowania serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek:: IE, Firefox, Opera, Chrome i Safari. W przypadku korzystania przez Użytkownika z nietypowych lub nie stosowanych powszechnie rozwiązań technicznych lub informatycznych Serwis może nie być dostępny.
6. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Przed zakupem pakietu treningu Użytkownikowi należy zapoznać się z Regulaminem Serwisu. Trening jest płatny - cena pakietu Start: 39 zł na rok, cena pakietu Pro: 99 zł na rok. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
7. Trening jest pakietem informacyjnym, nie zawiera oprogramowania, szkodliwego kodu lub innych nielegalnych danych, które mogą spowodować uszkodzenie komputera lub telefonu. Posiadanie treningu jest gwarancją dla zleceniodawcy, że użytkownik opanował materiały treningu i jest przygotowany do wykonania zleceń. Posiadanie treningu daje użytkownikowi możliwość kontaktu ze zleceniodawcami. Sprzedawca treningu deklaruje wysokie szanse uzyskania zleceń od zleceniodawców i gwarantuje wysłanie zakupionego treningu na E-mail użytkownika albo pobieranie plików pakietu informacyjnego ze strony "http://pracawkraju.com". Sprzedawca treningu nie gwarantuje użytkownikowi pośrednictwo w sprawie każdego pojedynczego zlecenia i otrzymania zleceń od zleceniodawców. Trening nie jest usługą pośrednictwa pracy.
8. Wszystkie dane osobowe użytkowników serwisu przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

 przystąp do pracy 

lewe menu