Rosnące koszty świadczeń socjalnych w Niemczech wzbudziły rosnące obawy związane z malejącymi zachętami związanymi z zatrudnieniem.

Jak podaje Bild, niedawny wniosek ministra spraw społecznych Hubertusa Heila o dodatkowe 1,15 miliarda euro, będący trzecim takim apelem w ostatnich dniach, zwrócił uwagę na rosnące napięcia finansowe w kraju. Przyszły budżet przewiduje znaczny wzrost wydatków na różnego rodzaju pomoce społeczne, w tym na Buergergeld (świadczenie obywatelskie) i zasiłki dla bezrobotnych.

Buergergeld, który ma ponieść dodatkowy miliard euro, obejmuje przede wszystkim zwiększone wydatki rządowe na rzecz beneficjentów, wykraczające poza podstawowe wsparcie i obejmujące świadczenia dodatkowe, takie jak dodatki mieszkaniowe i ogrzewanie. Jak wskazał rzecznik Ministerstwa Spraw Społecznych, istotny wpływ na te zwiększone wydatki miał nieoczekiwany wzrost kosztów, wynikający z rosnących czynszów, wydatków na ogrzewanie i innych nakładów uzupełniających.

Według Sekretarza Stanu ds. Finansów Floriana Toncara głównym czynnikiem przyczyniającym się do wzrostu kosztów tych świadczeń jest panujące pogorszenie koniunktury gospodarczej. Przytoczył skutki pogorszenia koniunktury, sugerując, że stopa bezrobocia może przekroczyć wcześniejsze prognozy. Ponadto trwający konflikt na Ukrainie doprowadził do napływu uchodźców, zwiększając presję finansową.

Doniesienia medialne różnych ministerstw, w tym Bilda, uwydatniają postrzeganą nierównowagę w systemie opieki społecznej. Pojawiają się obawy dotyczące malejących zysków finansowych rodzin pracujących, które poprzez podatki wspierają odbiorców opieki społecznej. Pomimo potencjalnej podwyżki wynagrodzeń pracujący rodzice mogą doświadczyć zmniejszenia swoich rzeczywistych dochodów, co skłania do ponownego rozważenia uczciwości i skuteczności obecnej struktury opieki społecznej.

Perspektywa wyższego miesięcznego wsparcia – które ma przekroczyć 2500 euro dla 4-osobowej rodziny – budzi obawy w związku z rosnącym apelem do nisko opłacanych pracowników, aby rozważyli wybór świadczeń zamiast zatrudnienia. Wiele firm z różnych sektorów zgłosiło, że pracownicy odchodzą ze swoich stanowisk, aby skorzystać ze świadczeń socjalnych, co stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw i sektorów zależnych od tych pracowników.

W odpowiedzi na te wyzwania CDU postuluje zasadniczą przebudowę obecnego systemu społecznego. Carsten Linnemann, polityk CDU, podkreślił zamiar partii zastąpienia istniejącego świadczenia obywatelskiego innym modelem w ramach proponowanych działań restrukturyzacyjnych, mających na celu rozwiązanie bieżących obaw i potencjalnych czynników zniechęcających związanych z zatrudnieniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.